Антипаник системи

antipanik-dormaАнтипаник оборудване – специално устройство за аварийна евакуация и отваряне на аварийния врати. Антипаник системи се използват в обществени, промишлени и жилищни сгради и други постройки, при спешни случаи (пожар, земетресение и т.н.), за да се гарантира правилното евакуиране на хора бързо и без струпване. Паник устройствата са предназначени за движението на голяма тълпа.Върху аварийните врати на нивото на кртста е монтиран специален хоризонтален прът, с дължина повече от метър, чрез натискане на вратата тя отваря автоматично. Основната цел на антипаник системата е, че в несигурна ситуация, дори и децата са в състояние да отворят вратата с минимални усилия. Същото важи и за възрастни хора и хора с увреждания. Антипаник системите Dorma са прости и надеждни.